Jongal (জঙাল)

(1)
₹180.00
Ex Tax: ₹180.00
Product Code: ass-off-0054
Stock Instock

OverView

#জঙাল

প্ৰবল পৰাক্ৰমী বীৰ ৰজা জোঙাল বলহু৷ যাৰ শৌৰ্য্য- বীৰ্য্যত দশোদিশ কঁপিছিল৷ যাৰ মহানতা তথা বীৰত্বৰ গাঁথাক লৈ সমগ্ৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমে গৌৰৱ কৰে৷

 প্ৰকৃততে এই বীৰ পুৰুষৰ ন...